Chapter 36

How time flies! With God’s blessing, I am celebrating my 36th birthday today. And what a year I’ve had!

It was a year that broke me both mentally and physically, but also a year in which I thrived, throughout the many ups and downs. It was the year in which I decided to work on my mental health issues and in which I developed myself in all kinds of ways. I have lost people and I have met new people. I finished my bucket list with the icing on the cake being fulfilling my long-cherished wish to work with the volunteer project abroad (in Costa Rica). This trip helped me to get rid of certain fears. Due to my changing illness periods and because I can suddenly have a relapse, I was a bit hesitant to go without someone I knew (a friend or relative) for the security. Yet I did it anyway and although I sometimes got a bit scared (the heat made me a bit unwell the first day in the center of Heredia, which triggered the fears again), I finally overcame these fears and the whole journey went well.

 

I have decided to be more open about my feelings, my experiences and developments in the personal field. It is not always rose petals and moonshine (nor is it with anyone) and while I never used to talk about, I am now talking about it more often and how I feel about it.

 

I am also going to begin 2019 with the main priority being working on myself! My therapies are continuing for the time being. I have a long way to go: letting go of a feeling of failure that is deeply rooted, learning to deal with Lupus, accepting that I cannot change everything and that things sometimes go differently than I think they should and want them to, giving the sacrifices and unfulfilled wishes and dreams a place, and working through the uncertainties that have arisen from past trauma and harassment. I am confident that things are going well, and I am glad that I have sought help because this is the only way can I thrive and grow and make sure that I am even stronger than I already am. I wish everyone a super year and hope that all your wishes and dreams come true!

May God bless you to walk forever in Faith, in Hope and in Love

Love,

Andjena

Picturecredits: Raúl Neijhorst

 

Tijd gaat zo hard! Met Gods zegen vier ik vandaag mijn 36e verjaardag, wat een jaar heb ik achter de rug zeg!

Een jaar dat ik mentaal en fysiek brak, maar ook dat ik bloeide, met vele ups en tegelijkertijd ook downs. Een jaar waarin ik besloot om te werken aan mijn mentale issues en waar ik mijzelf ontwikkelde op allerlei gebieden. Ik ben mensen kwijtgeraakt en ik heb nieuwe mensen ontmoet, ik heb mijn bucketlist afgewerkt met als klap op de vuurpijl mijn lang gekoesterde wens laten uitkomen namelijk het vrijwilligersproject in het buitenland ( Costa Rica). Deze reis heeft er mede voor gezorgd dat ik van bepaalde angsten zo goed als af ben, want door mijn wisselende ziekteperiodes en doordat ik ook plots een terugval kan krijgen was ik een beetje huiverig om te gaan zonder een bekende ( een vriendin of familielid) om mij heen voor de zekerheid. Toch heb ik het gedaan en ondanks dat ik soms een beetje bang werd ( van de hitte werd ik de 1e dag een beetje onwel in het centrum van Heredia, dat zorgde mede weer voor die angsten) heb ik uiteindelijk deze angsten overwonnen en is de gehele reis goed verlopen.

 

Ik heb besloten om openlijker te zijn over mijn gevoelens, mijn ervaringen en ontwikkelingen op persoonlijk gebied. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn ( dat is het bij niemand) en daar waar ik vroeger nooit over sprak, heb ik het nu vaker over en dat is met name hoe ik mij voel.

 

Ik ga 2019 dan ook in met als belangrijkste prio, werken aan mezelf! Mijn therapieën gaan voorlopig door, heb nog een lange weg te gaan, gevoel van falen loslaten wat erg diep geworteld zit, leren omgaan met Lupus, accepteren dat ik niet alles kan veranderen en dingen soms anders lopen dan ik denk en wil en de offers en niet uitgekomen wensen en dromen een plekje geven, onzekerheden die voortgekomen zijn uit pesterijen van vroeger en traumaverwerking. Ik heb er volle vertrouwen in dat het goed gaat komen, en ik ben blij dat ik hulp heb gezocht want alleen zo kan ik bloeien en groeien en zorgen dat ik er nog sterker uitkom dan ik al ben. Ik wens iedereen een superjaar toe en dat al jullie wensen en dromen uitkomen!

 

May God bless you to walk forever in Faith, in Hope and Love

Liefs,

Andjena

Picturecredits: Raúl Neijhorst

 

Share this post

Send me a message